Jak zaplanować instalację elektryczną?

01-06-2013

Zależnie od rodzaju i liczby odbiorników elektrycznych w domu, instalację trzeba podzielić na kilkanaście lub więcej obwodów. Podłączenie odbiorników do osobnych obwodów w razie awarii jednego z nich nie spowoduje wówczas unieruchomienia pozostałych.  Dla odbiorników o dużej mocy (kuchnie elektryczne, pompy w studni, ogrzewania elektrycznego), wymagających zasilania trójfazowego (400 V), należy przewidzieć osobne obwody wykonane przy użyciu przewodów (pięciożyłowych) o przekroju dostosowanym do mocy odbiorników. Obwody zasilające odbiorniki jednofazowe wykonuje się jako trójżyłowe. Instalacja elektryczna podzielona na liczne obwody jest wprawdzie droższa, ale bardziej niezawodna i wygodniejsza dla użytkownika niż instalacja z niewielką liczbą obwodów.

Dodaj komentarz