Pomiar uziemnienia

04-22-2023

Pomiar uziemnienia to ważna procedura, która ma na celu określenie jakości uziemienia obiektów elektrycznych. Uziemienie to element systemu ochrony przeciwporażeniowej, które ma zapewnić bezpieczeństwo użytkowników urządzeń elektrycznych.

Pomiar uziemnienia polega na określeniu oporu uziemienia i sprawdzeniu, czy wartość ta mieści się w normach bezpieczeństwa. W przypadku, gdy wartość oporu jest zbyt wysoka, oznacza to, że uziemienie nie jest prawidłowo wykonane, a to z kolei może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak porażenia prądem.

Pomiar uziemnienia jest wykonywany przy użyciu specjalistycznych urządzeń pomiarowych, takich jak Sonel MPI 540. Tester ten podłączany jest do uziemienia badanego obiektu i umożliwia pomiar wartości oporu uziemienia.

Normy bezpieczeństwa określają, że wartość oporu uziemienia nie powinna przekraczać 0,5 Ω dla obiektów ochrony przeciwporażeniowej i 10 Ω dla obiektów ochrony przed przepięciami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w uziemieniu, konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych w celu poprawy jakości uziemienia.

Pomiar uziemnienia powinien być wykonywany regularnie, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników urządzeń elektrycznych. Warto pamiętać, że wykonanie pomiaru uziemnienia powinno być powierzone wykwalifikowanemu elektrykowi, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie pracy z energią elektryczną, oraz wystawi protokół z badania.

 

Jakie ustawowe okresy obowiązują w zakresie pomiarów elektrycznych.

03-26-2023

Jakie ustawowe okresy obowiązują w zakresie pomiarów elektrycznych:

Obowiązek przeglądu instalacji elektrycznej wynika z prawa budowlanego (art. 62), który wskazuje, iż obiekty budowlane w czasie użytkowania powinny być poddawane co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej, uwzględniając przy tym również estetykę budynku i jego otoczenia.

 

Instalacja anteny satelitarnej

10-08-2015

Pomimo iż wydaje się że instalacja anten satelitarnych jest prosta nie jest jednak tak do końca.
Antena satelitarna narażona jest na wiele niekorzystnych czynników atmosferycznych które mogą doprowadzić do przestawienia się anteny, obluzowania uchwytu a nawet do wyrwania z podłoża na którym została przytwierdzona. Antenę również trzeba dobrać odpowiednio do ukształtowania ternu, sprawdzeniu czy na drodze sygnału nie znajdują się jakieś przeszkody które skutecznie uniemożliwiały by prawidłowy odbiór sygnału z satelity. Jest wiele czynników które należy uwzględnić przy montażu odpowiedniej anteny satelitarnej. Monterzy zajmujący się tym tematem zawodowo posiadają odpowiednie narzędzia, mierniki oraz doświadczenie które potrzebne jest przy doborze odpowiednie anteny aby odbiór był zapewniony przez długie lata. Instalatorzy posiadają również profesjonalne mierniki sygnałów dzięki którym ustawią antenę precyzyjnie na danego satelitę, dobiorą odpowiednią podstawę do wielkości anteny i zamontują ja na odpowiednich kołkach. Jest taki stereotyp iż antena im większa tym lepsza - zgadza się ale po co montować talerz wielkości "wanny" jak przy precyzyjnym i dokładnym ustawieniu wystarczy antena o wiele mniejszych rozmiarach która będzie znacznie mniej szpecić naszą elewację i doskonale sprawdzi się w różnych warunkach. W dobie cyfrowego nadawania sygnału z satelity precyzja ustawień ma kluczowe zadanie w odbiorze sygnału, więc nieraz warto zlecić montaż wykwalifikowanej osobie i cieszyć się długoletnia bez awaryjną pracą sytemu satelitarnego.

Jak zaplanować instalację elektryczną?

01-06-2013

Zależnie od rodzaju i liczby odbiorników elektrycznych w domu, instalację trzeba podzielić na kilkanaście lub więcej obwodów. Podłączenie odbiorników do osobnych obwodów w razie awarii jednego z nich nie spowoduje wówczas unieruchomienia pozostałych.  Dla odbiorników o dużej mocy (kuchnie elektryczne, pompy w studni, ogrzewania elektrycznego), wymagających zasilania trójfazowego (400 V), należy przewidzieć osobne obwody wykonane przy użyciu przewodów (pięciożyłowych) o przekroju dostosowanym do mocy odbiorników. Obwody zasilające odbiorniki jednofazowe wykonuje się jako trójżyłowe. Instalacja elektryczna podzielona na liczne obwody jest wprawdzie droższa, ale bardziej niezawodna i wygodniejsza dla użytkownika niż instalacja z niewielką liczbą obwodów.

Przyłącze jednofazowe czy trójfazowe ?

12-09-2012

  Zasilanie jednofazowe było stosowane powszechnie w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych z ogrzewaniem i ciepłą wodą dostarczaną z sieci ciepłowniczej. W XXI wieku nie polecamy jednofazowego połączenia z siecią energetyczną.

Dlaczego trójfazowe podłączenie ?
Obecnie standard wyposażenia mieszkania w odbiorniki elektryczne obejmuje już tak dużą liczbę urządzeń,
że możliwa do uzyskania moc z zasilania jednofazowego - do 4,5 kW - jest niewystarczająca.
 

1 Dysponując zasilaniem trójfazowym możemy podłączyć pod każdą fazę inny zestaw odbiorników. W ten sposób praca odbiorników (załączanie i wyłączanie) nie będzie miała wpływu na pracę innych urządzeń np. komputera czy telewizora.

2 W przypadku awarii elektrycznej (zadziałanie bezpieczników) wyłączony zostanie tylko jeden obwód elektryczny - pozostałe będą czynne (np. będzie czynne oświetlenie).

3 Warto - z myślą o przyszłości - przy okazji remontu mieszkania dokonać remontu instalacji elektrycznej zakładając instalację trójfazową w miejsce jednofazowej i doprowadzić tzw. "siłę" do kuchni, aby moc bez kłopotów podłączyć tak praktyczne i wygodne kuchnie elektryczne czy przepływowe ogrzewacze wody.