Pożary związane z elektrycznością - zapobieganie.

08-21-2010

  W prasie codziennej często spotyka się informacje, że przyczyną pożaru było "krótkie spięcie" w instalacji elektrycznej.  Warto w tym miejscu wyjaśnić, że nie wszystkie pożary powstają z tej przyczyny, choć wadliwa instalacja elektryczna wykonana nieprawidłowo lub uszkodzona w trakcie użytkowania i nienaprawiona może stanowić poważne zagrożenie, także pożarowe. Wszystkie iskrzące miejsca w instalacji, jak gniazdko wtyczkowe z obluzowanymi przewodami, niedokręcone zaciski w wyłącznikach czy oprawach oświetleniowych, zniszczona izolacja mogą przyczynić się do powstania pożaru.

Często przyczyną przegrzania się przewodów, a w efekcie pożaru, może być wadliwy dobór zabezpieczenia, czyli np. tzw. drutowanie bezpieczników instalacyjnych typu topikowego.Najlepszym środkiem chroniącym przed pożarem jest utrzymanie instalacji i urządzeń elektrycznych w domu w należytym stanie.Niezwłoczne usuwanie wszelkich powstałych uszkodzeń w instalacji i użytkowanie tylko w pełni sprawnego sprzętu i urządzeń elektrycznych zapewni bezpieczeństwo i uchroni przed pożarem.

Należy unikać wszelkiego rodzaju tzw. prowizorek.

Ze względu na częstą zawodność tradycyjnych bezpieczników topikowych,a także stosunkowo długi czas , by zadziałały, należy dążyć do wymiany ich na wyłączniki nadprądowe i stosować w instalacji wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.W domu jednorodzinnym główny wyłącznik różnicowoprądowy na prąd nie większy niż 500mA doskonale zabezpiecza przed pożarem, mogącym powstać na skutek uszkodzenia instalacji lub urządzeń elektrycznych.

 

Dodaj komentarz