Pomiar uziemnienia

04-22-2023

Pomiar uziemnienia to ważna procedura, która ma na celu określenie jakości uziemienia obiektów elektrycznych. Uziemienie to element systemu ochrony przeciwporażeniowej, które ma zapewnić bezpieczeństwo użytkowników urządzeń elektrycznych.

Pomiar uziemnienia polega na określeniu oporu uziemienia i sprawdzeniu, czy wartość ta mieści się w normach bezpieczeństwa. W przypadku, gdy wartość oporu jest zbyt wysoka, oznacza to, że uziemienie nie jest prawidłowo wykonane, a to z kolei może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak porażenia prądem.

Pomiar uziemnienia jest wykonywany przy użyciu specjalistycznych urządzeń pomiarowych, takich jak Sonel MPI 540. Tester ten podłączany jest do uziemienia badanego obiektu i umożliwia pomiar wartości oporu uziemienia.

Normy bezpieczeństwa określają, że wartość oporu uziemienia nie powinna przekraczać 0,5 Ω dla obiektów ochrony przeciwporażeniowej i 10 Ω dla obiektów ochrony przed przepięciami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w uziemieniu, konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych w celu poprawy jakości uziemienia.

Pomiar uziemnienia powinien być wykonywany regularnie, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników urządzeń elektrycznych. Warto pamiętać, że wykonanie pomiaru uziemnienia powinno być powierzone wykwalifikowanemu elektrykowi, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie pracy z energią elektryczną, oraz wystawi protokół z badania.

 

Dodaj komentarz