Ostrożnie z prądem!

07-17-2011

  Na elektryczności, podobnie jak na medycynie, "zna się" bardzo wiele osób. Dlatego też często chwytają się za śrubokręt, dokonując   napraw i przeróbek w instalacjach elektrycznych, nie mając często odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Skutkiem takiego postępowania bardzo często jest porażenie prądem tych lub innych osób, a także pożary spowodowane wadliwą instalacją elektryczną, o czym można się przekonać w licznych publikacjach prasowych.
Należy z całą powagą podkreślić, że czynności konserwacyjne i naprawy oraz montaż instalacji elektrycznej powinny być wykonywane tylko przez osoby mające odpowiednią wiedzę i stosowne uprawnienia.
Każdy, kto - nie mając właściwego przygotowania - wykonuje jakiekolwiek prace przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych, robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
W Polsce , podobnie jak i w innych krajach, prawo przewiduje kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, aresztu lub kary grzywny w przypadku nie przestrzegania przepisów budowlanych. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz. U. nr 207 z 2003 r. ,poz. 2016 zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 21 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami) określa obowiązki właściciela lub zarządcy budynku, także w odniesieniu do instalacji elektrycznych. O istnieniu tej ustawy ( i wynikających z niej skutkach ) dowiadujemy się najczęściej za późno, tzn. wtedy, gdy w wyniku porażenia prądem lub pożaru spowodowanego przez wadliwą instalację elektryczną wszczęte zostaje dochodzenie i postępowanie sądowe.

Dodaj komentarz